TR EN
Logo darkgrey
EVIN
ART
GALLERY

Temür Köran Solo Exhibition

Thumb temurkoran isimsiz 2017 tuvaluzyagliboya 150x264cm
Migration
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 tuvaluzyagliboya 45x60cm 1
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 tuvaluzyagliboya 20x20cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 tuvaluzyagliboya 25x25cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 tuvaluzyagliboya 20x20cm 2
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 tuvaluzyagliboya 45x60cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 tuvaluzyagliboya 60x45cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 tuvaluzyagliboya 35x45cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 tuvaluzyagliboya 120x100cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 tuvaluzyagliboya 120x140cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 tuvaluzyagliboya 20x20cm
untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran kungfuhocas%c4%b1 2017 tuvaluzyagliboya 65x80cm
KungFu Teacher
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 kagituzkarisikteknik 11 5x16 5cm
Untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 kartonuzyagliboya 21x27 5cm
Untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 kartonuzyagliboya 20 5x42 5cm
Untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 kagituzkarisikteknik 27 5x35 5cm
Untitled
Temür Köran
Thumb cam011
Untitled
Temür Köran
Thumb cam64
Untitled
Temür Köran
Thumb s2476 034xx
Untitled
Temür Köran
Thumb s4767 061xx
Untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 tuvaluzyagliboya 20x20cm
Untitled
Temür Köran
Thumb tumurkoran kart%c4%b1nuzerinekar%c4%b1s%c4%b1kteknik 24x32cm 2017
Untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 kagituzkarisikteknik 27 5x35 5cm
TemurKoran_isimsiz_2016_Kagituzkarisikteknik_27-5x35-5cm
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 tuvaluzyagliboya 200x160cm
Untitled
Temür Köran
Thumb temurkoran tuvaluzerineyagliboya 2017 75x80cm
TemurKoran_tuvaluzerineyagliboya_2017_75x80cm
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2016 kartonuzkarisikteknik 20x60cm
TemurKoran_isimsiz_2016_Kartonuzkarisikteknik_20x60cm
Temür Köran
Thumb temurkoran isimsiz 2017 kartonuzyagliboya 21x27 5cm
TemurKoran_isimsiz_2017_Kartonuzyagliboya_21x27-5cm
Temür Köran