TR EN
Logo darkgrey
EVİN
SANAT
GALERİSİ

                    

 

Nuri İyem Resim Ödülü 2021 başvuru günleri sona erdi. 

  • Nuri İyem Resim Ödülü 2021 | Şartname

ŞARTNAME

Nuri İyem Resim Ödülü 2021, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl iki aşamalı başvuru formatında katılımcılara açılacaktır. Ödüle başvurmak isteyenlerin, ilk olarak 3 - 12 Mayıs 2021 tarihlerinde www.evin-art.com web adresinde yer alan başvuru formunu çevrimiçi olarak eksiksiz doldurmaları gerekecektir. Ardından açıklanacak listede yer alan katılımcılardan; eserlerini 1 - 3 Haziran 2021 tarihleri arasında, Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmeleri istenecektir. Nuri İyem Resim Ödülü 2021 katılım koşullarının detaylarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Evin Sanat Galerisi, salgın sebebiyle ödül organizasyonunda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

KATILIM
Ödüle başvurmak isteyenlerin www.evin-art.com web adresinde yer alan başvuru formunu çevrimiçi olarak eksiksiz doldurmaları gereklidir.
Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya yayınlanmamış en fazla 2 eser ile katılabilir.
Katılımcılar ödüle başvurduğu eser veya eserler haricinde, en az 10 (on) adet eserinin görselini başvuru linkindeki ilgili alana yükleyecektir.
Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Evin Sanat Galerisi’nin anlaşmalı sanatçıları dışında 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm sanatçılara açıktır.
Nuri İyem Resim Ödülü, tuval veya duralit, sunta, kontraplak benzeri sıkıştırılmış ahşap malzemeler üzerine yağlıboya, akrilik boya veya karışık teknikle uygulanan eserleri kapsamaktadır. Kağıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir. Ödüle başvuracak eserlerin kenar ölçüleri 140 cm’den uzun olmamalıdır.

Açıklanacak ilk listeye giren katılımcıların eserlerini 1 – 3 Haziran 2021 tarihlerinde sergilenmeye hazır bir şekilde (çerçeveli ya da kenarları çıtalanmış olarak), imzalı, arka yüzünde sanatçının adı ve soyadını, eserin adını, boyutlarını belirten bir etiket yapıştırılmış olarak Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmesi gereklidir. İstenilen tüm hazırlıklar teslimat öncesi gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu tarihlerde teslim edilmeyen eserler ikinci seçici kurul değerlendirmesine katılamayacaktır.

Resimlerin teslim alınmasına 01.06.2021 tarihinde saat 10.00’da başlanacaktır. Son teslim tarihi 03.06.2021 saat 19.00’a kadardır. Eserlerin iade işlemi, organizasyon bitiminde, diğer hususlar başlığı altında belirtilen tarih aralıklarında aynı başlıkta belirtilen şekilde yapılacaktır.

Teslimat ve iade nakliye bedellerinin tamamı katılımcılara aittir. Posta ve kargo ile gönderilecek eserlerin tüm sorumluluğu katılımcılara aittir. Teslimat ve nakliye esnasında doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan ve organizasyon sırasında doğal afetlerden kaynaklanan zararlardan Evin Sanat Galerisi sorumlu değildir. Yarışma için teslim edilen eserlerin sigortalanma sorumluluğu resim sahiplerine aittir.

TESLİM ALMA MERKEZİ
Açıklanacak ilk listeye giren katılımcıların resimlerini; Evin Sanat Galerisi, Büyük Bebek Deresi Sokak, No: 13, Bebek – İstanbul adresine 1 - 3 Haziran 2021 tarihleri arasında teslim etmesi istenecektir. Teslimat sırasında eseri teslim eden kişiye verilen belge resimlerin katılımcılara iade edilmesi için gerecektir.

SEÇİCİ KURUL

Dr. Fırat ARAPOĞLU
Gamze BÜYÜKKUŞOĞLU
Cansen ERCAN
Memet GÜRELİ
Ümit İYEM
Prof. Dr. Erhan KARAESMEN
Temür KÖRAN
Prof. Dr. Burcu PELVANOĞLU
Feyyaz YAMAN

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul tarafından öncelikle sergilenecek eserler belirlenecek ve bu eserler içinden ödül verilecek eserler seçilecektir. Jüri ödül verip vermeme konusunda bağımsızdır. Sonuçlar 14.06.2021 tarihinde Evin Sanat Galerisi’nin web adresi www.evin-art.com’dan duyurulacaktır.

ÖDÜL
Ödül alan sanatçıya 15.000 Türk Lirası’nın yanı sıra, Ödül Belgesi ile Nuri İyem Resim Ödülü’nü simgeleyen ve Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak üretilen bronz heykel verilecektir.

Ödül kapsamında, 2019 yılından itibaren Evin Sanat Galerisi’nin kurucusu Evin İyem’in anısına Evin İyem Jüri Özel Ödülü verilmektedir. Bu ödül Nuri İyem Resim Ödülü'nü alan eser veya eserler dışında, jürinin belirleyeceği başka bir esere verilmektedir. Evin İyem Jüri Özel Ödülü'nü alan sanatçıya 7.500 Türk Lirası’nın yanı sıra Ödül Belgesi ile birlikte Evin İyem Jüri Özel Ödülü'nü simgeleyen ve Nasip İyem yapıtının, ödüle özel hazırlanmış bir röprodüksiyonu verilecektir.

SERGİ
“Nuri İyem Resim Ödülü” ve “Evin İyem Jüri Özel Ödülü” verilen eserler ve sergilenen diğer eserler, 24 Haziran - 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde sergilenecek ve bir sergi kataloğu hazırlanacaktır.

TELİF HAKKI
Yarışma sonunda Nuri İyem Resim Ödülü’nü ve Evin İyem Jüri Özel Ödülü’nü alan eserler, bütün telif haklarıyla Evin Sanat Galerisi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Evin Sanat Galerisi; ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına sahiptir. Bu kapsamda eser sahibi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 21 işleme hakkı, FSEK madde 22 çoğaltma hakkı, FSEK madde 23 yayma hakkı, FSEK madde 24 temsil hakkı ile FSEK madde 25 İşaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve manevi haklarını, üçüncü kişilere devir, alt lisans verme, lisans devretme hakkını da içerir şekilde ayrıca bir bedel ödenmeksizin Evin Sanat Galerisi’ne devreder.

DİĞER HUSUSLAR
Ödül almayan ve sergilenmeyecek eserler, 25.06.2021 - 10.07.2021 tarihleri arasında sanatçılara Evin Sanat Galerisi’nden iade edilecektir. Posta ve kargo ile yollanan eserler, üzerinde yer alan adrese aynı şekilde iade edilecektir. Posta ve kargo yoluyla gerçekleştirilen iadeler karşı ödemeli olarak gönderilecek olup Evin Sanat Galerisi eserde oluşabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Elden teslim edilen eserler ise belirtilen süre zarfında galeriden yine elden iade edilecektir. Bu süre zarfında geri alınmayan eserlerden ve oluşacak her türlü zarardan Evin Sanat Galerisi hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Ödül almayan ancak sergilenecek eserler, sergileme süresinin bitiminde sanatçılara 12.07.2021 – 17.07.2021 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nden iade edilecektir. Evin Sanat Galerisi, 19.07.2021 – 22.08.2021 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Evin Sanat Galerisi, belirtilen tarihlerde geri alınmayan eserlerden dolayı herhangi bir neden ileri sürülerek sorumlu tutulamaz. Tüm katılımcılar bu husustaki taleplerinden, www.evin-art.com web adresinde yer alan çevrimiçi başvuru formundaki Nuri İyem Resim Ödülü 2021 Şartnamesi’nde yer alan tüm hükümleri kabul edip, formu gönderdikleri anda peşinen feragat etmiş sayılacaklardır.

Evin Sanat Galerisi, salgın nedeniyle yukarıdaki tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahip olup söz konusu değişiklikler www.evin-art.com web adresinde yayınlanacak, katılımcılara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Bu kapsamda eserler teslim alınana kadar www.evin-art.com web adresindeki duyuruların takip edilmesi eser sahiplerinin sorumluluğunda olup zorunlu tarih değişiklikleri nedeniyle Evin Sanat Galerisi’nden hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

Evin Sanat Galerisi, işbu şartname ile belirlenen amaç kapsamında kendisine verilen ad-soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, adres, e-posta adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde eser sahibi ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Eser Sahibi, Evin Sanat Galerisi’nin ödül kapsamında işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiğini beyan ve kabul eder.
Eser Sahibi, dilediği zaman 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Evin Sanat Galerisi’ne başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

Ayrıca, ödüle başvuran sanatçılar tüm ödül şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. Tüm katılımcılar Nuri İyem Resim Ödülü 2021 şartnamesini başvuru sırasında onaylayacaklardır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya herhangi bir tereddüt halinde, sanatçı ile Evin Sanat Galerisi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, seçici kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıklar halinde Seçici Kurul yetkilidir.


Tüm katılımcılara başarılar dileriz.

Evin Sanat Galerisi
Büyük Bebek Deresi Sk. No:13 Bebek, İstanbul
0212 265 8158
galeri@evin-art.com